Obchodní podmínky

 

1. Všeobecná ustanovení:

Tato všeobecná ustanovení se shodují s platným obchodním zákoníkem České republiky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 63/1992 Sb.), dále obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších úprav.

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky a vztahy mezi kupujícím a prodávajícím a řídí se těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

 

2. Objednávky:

Veškeré učiněné objednávky jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil se všemi podmínkami, které upravují nákup, a že s nimi souhlasí. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, zaslání potvrzení o objednání na e-mailovou adresu.

V každé objednávce uvádějte vždy celé své jméno, adresu dodání, telefon, mobil nebo e-mail. Pokud bude Vaše objednávka neúplná, může se její vyřízení zdržet. Objednávku lze zrušit bez udání důvodu a jakýchkoliv sankcí pouze před odesláním zboží. V jiném případě si vyhrazujeme právo požadovat úhradu vzniklých nákladů. Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku v případě, že se zboží již nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila cena. O zrušení objednávky bude zákazník informován. Zákazník je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho cenu. Zákazník má právo stornovat objednávku pouze telefonicky nebo písemnou formou. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží podle požadavků zákazníka na uvedenou adresu. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník opakovaně neodebírá zboží případně opakovaně zboží bezdůvodně vrací.

Objednané zboží při platbě předem na účet rezervujeme max. 14 kalendářních dní, poté pokud nebude zboží zaplaceno, bude objednávka stornována.

3. Ceny:

Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. V nabídce jsou uvedeny ceny platné v době poslední aktualizace, případně v době vydání katalogu. V případě změny cen, si vyhrazujeme právo účtovat cenu platnou v době vyřízení objednávky. O této situaci bude zákazník předem informován.

 

4. Platební podmínky:

a) Zboží zasíláme na dobírku. Balné neúčtujeme. Poštovné účtujeme dle platných tarifů České pošty. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem firmy Petra Křížová. Platíte při převzetí.

b) Platba předem na účet prodejce: č.ú.: 6375843001/5500 . Platíte za poštovné, vypočtené dle platných tarifů České pošty. Jako variabilní symbol uvádějte číslo objednávky.

c) Na Slovensko posíláme zboží pouze při platbě předem. Poštovné účtujeme dle platných tarifů České pošty. Jedná se o cenný balík, jehož cena se mění dle váhy zaslaného balíku.

5. Doprava zboží:

Všechny zásilky jsou odeslány jako cenný balík, jehož cena se vypočítává podle jeho váhy a výše částky, na niž je pojišťen. Obojí vyčísleno dle platných tarifů České pošty.

Česká pošta -  EMS do 24 hodin 150,-- Kč

Při nákupu zboží v hodnotě nad 1000,-- vč. DPH nebude poštovné účtováno, doprava je tedy ZDARMA!

(Před Vánočnímí svátky, kdy je pošta vytížena, posíláme zboží pouze formou EMS s jistotou doručení do 24 hodin.)

6. Dodací lhůty:

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení objednávky. Expedice probíhá v co nejkratším čase, obvykle v těchto termínech: nejpozději do 3 pracovních dnů objednávku potvrdíme, expedujeme nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí objednávky. V případě platby předem na účet expedujeme nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí platby. Většinu nabízeného zboží máme na skladě. V případě, že je zboží dočasně vyprodáno, informujeme zákazníka o předpokládaném termínu dodání, a to nejpozději do 3 dnů. V případě, že objednané zboží není na skladě dlouhodobě, má prodávající právo od kupní smlouvy ( závazné objednávky ) odstoupit. Další dodací termíny jsou stanoveny dle individuální dohody se zákazníkem.

7. Odstoupení od smlouvy:

Zákazník má právo podle odstavce 6 novely občanského zákona č. 367/2000 Sb. odstoupit od nákupu bez udání důvodu do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). V tomto případě nemá zákazník nárok na vrácení zaplacených poplatků hrazených třetím osobám (poštovné). Po obdržení vráceného zboží obratem vrátíme zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

8. Reklamace:

Reklamace se vyřizuje dle reklamačního řádu a právního řádu platného v ČR. Kupující má povinnost provést kontrolu zakoupeného zboží ihned po jeho doručení. Zboží k reklamaci posílejte v původním nepoškozeném obalu a to po předchozí domluvě.

V případě, že u dodaného zboží byly zjištěny viditelné závady (ať již v kompletnosti zásilky či na zboží) nebo je zboží viditelně poškozeno při předání dopravcem, má zákazník právo takto poškozenou zásilku nepřebírat. Zákazník je povinen nás o tom neprodleně informovat.

Záruční doba je 24 měsíců, reklamaci je prodávající povinen vyřídit do 30-ti dnů od doručení. Reklamace se nevstahuje na vady způsobené uživatelem, jeho nešetrným zacházením s výrobkem, ani na vady způsobené nevhodným užíváním.

9. Autorská ochrana:

Každý výrobek, jako umělecké dílo, podléhá i po prodeji příslušným autorským předpisům autorského zákona. Porušením autorského zákona (kopírování, volné rozšiřování, reprodukování, apod.) se dotyčná osoba vystavuje nebezpečí soudní žaloby. Jakékoliv zprůmyslnění motivů nebo vzorů z autorských děl je nepřípustné.

10. Ochrana osobních dat:

Prohlašujeme, že osobní údaje zákazníků jsou důvěrné, budou použity pouze pro potřebu firmy Petra Křížová a nebudou zveřejněny, poskytnuty jinému subjektu, či zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z osobních, logistických, statistických a marketingových důvodů a bude s nimi nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních informací.

11. Závěrečná ustanovení:

Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném v den odeslání objednávky zákazníkem a odesláním objednávky zákazník akceptuje tyto podmínky a souhlasí s nimi. Práva a povinnosti, které neupravují tyto obchodní podmínky, se řídí obchodním zákoníkem, případně dalšími obecně závaznými právními normami.

 

Provozovatel: Petra Křížová